Choose languageLanguage
Brošura

Morpho integracija - biometrija

15/06/2020
Preuzmite dokument
Morpho integracija - biometrija

Biometrijski registracijski terminali Idemia Sigma omogućuju, pored registracije otiskom prsta, stvaranje i čuvanje fotografije zaposlenog koji se prijavljuje. Funkcija prepoznavanja lica na taj način dodatno povećava sigurnost prilikom prijave.