Choose languageLanguage
Brošura

Time&Space i SAP integracija

31/01/2020
Preuzmite dokument
Time&Space i SAP integracija

Svjesni različitosti poslovnih sistema, nastojimo da prilagodimo naš sistem što je više moguće Vašem poslovnom okruženju. U tu svrhu, razvili smo rješenja koja povezuju Time&Space sistem sa poslovnim informacionim sistemima i računovodstvenim programima kao što su SAP, Navision, Pantheon, Vasco i mnogi drugi, što dokazuju i sertifikati koje imamo na tom području.