Choose languageLanguage
Blog

Koja je korist od uvođenja sustava za evidenciju radnog vremena?

Koja je korist od uvođenja sustava za evidenciju radnog vremena?
Datum
18/06/2020

Kroz dugogodišnje iskustvo rada na implementaciji sustava za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa, susretali smo se s mnogim pitanjima vezano za implementaciju sustava za evidenciju i registraciju radnog vremena zaposlenika. Jedno od najčešćih pitanja koja se tiču odluke vezano za uvođenje sustava za evidentiranje radnog vremena zaposlenika je treba li organizacija uopće uvoditi elektronski sustav za evidenciju i registraciju radnog vremena? Na ovo pitanje moguće je dati odgovor s više različitih aspekata.

Evidencija radnog vremena

Osim zakonodavnog okvira koji nameće dužnost i obvezu praćenja evidencije radnog vremena, evidencija radnog vremena zaposlenika važna je i zbog kvalitetnog upravljanja ljudskim potencijalima. Istraživanja pokazuju da je, kod razvoja ljudskih potencijala, važno raditi i na zadržavanju kvalitetnih zaposlenika. Kako bi se to postiglo, motivacija je jedan od ključnih elemenata koji za cilj imaju povećanje zadovoljstva zaposlenika. Suvremena poduzeća sve više rade na tome da razviju nove oblike razvoja motivacije kod zaposlenika. Jedan od načina su i tzv. indirektne metode. 

Indirektne metode mjerenja motivacije fokusiraju se na mjerenje učinkovitosti na radnom mjestu, a polaze od pretpostavke da su motiviraniji zaposlenici učinkovitiji pri obavljanju svakodnevnih radnih zadataka. Kako bi zaposlenici bili motivirani, zasigurno očekuju da će za svoj rad biti adekvatno plaćeni. Problem se može javiti ukoliko se veći angažman i produktivnost zaposlenika ne poštiva u dovoljnoj mjeri. Primjerice, problem je ako zaposlenici odrade prekovremena sate, a nisu za to honorirani niti su im je to vrijeme evidentirano. Osim što to predstavlja kršenje zakona, itekako utječe i na motiviranost zaposlenika i potiče stvaranje loše atmosfere u organizaciji. Zaposlenici koji poštuju radno vrijeme, učinkovito odrađuju svoj posao i, po potrebi, ostaju dulje na svom radnom mjestu, sigurno će se osjećati zakinuti u svom radu, ukoliko se njihov rad ne honorira kako nematerijalnim tako i materijalnim metodama. Kako bi se to postiglo i kako bi uprave organizacija dobile uvid u to koji zaposlenici kvalitetno rade svoj posao, a koji ne, evidencija radnog vremena važan je alat. Na taj način može se provjeriti radna kultura zaposlenika, ali i učinkovitost jer nije svejedno koji opseg posla je određeni zaposlenik odradio u nekom vremenu. Na ovaj način može se precizno steći uvid u efikasnost obavljenog posla.

Ukoliko se uzme u obzir sve navedeno, elektronska evidencija radnog vremena opravdava svoju ulogu u organizaciji poslovanja mnogih poduzeća, a posebno onih s većim brojem zaposlenika. Precizna evidencija radnog vremena preduvjet je za praćenje učinkovitosti rada zaposlenika, ali i za zadovoljenje standarda koji su postavljeni zakonskom regulativom.

Zanima vas kako mi u Špici vodimo računa o evidenciji radnog vremena?