Choose languageLanguage
Blog

Povećanje produktivnosti započinje upravljanjem radnog vremena

Povećanje produktivnosti započinje upravljanjem radnog vremena
Špica Centar
Autor
Špica Centar
Datum
19/03/2020

Praćenjem radnog vremena po radnim nalozima možemo realno proceniti koliko uloženog rada zahteva određeni projekat.

Ako pratimo radno vreme zaposlenih po segmentima ili po pojedinačnim aktivnostima, možemo utvrditi koja područja možemo unaprediti. Isto tako, možemo znati, koliko praznog hoda ili prostora za napredak još možemo iskoristiti.

Tako govori Tone Stanovnik, direktor kompanije Špica International. U nastavku vam predstavljamo kako slovenske kompanije 

Varis Lendava, Roto i Cleangrad upravljaju radnim vremenom.


Praćenjem radnog vremena po radnim nalozima možemo realno proceniti koliko uloženog rada zahteva određeni projekat.

Ako pratimo radno vreme zaposlenih po segmentima ili po pojedinačnim aktivnostima, možemo utvrditi koja područja možemo unaprediti. Isto tako, možemo znati, koliko praznog hoda ili prostora za napredak još možemo iskoristiti.

Tako govori Tone Stanovnik, direktor kompanije Špica International. U nastavku vam predstavljamo kako slovenske kompanije Varis Lendava, Roto i Cleangrad upravljaju radnim vremenom

Lakše planiraju i kontrolišu realizaciju projekata i proizvodne procese 

“Upravljanje radnim vremenom zaposlenih je važno između ostalog i zbog toga da možemo lakše planirati i kontrolisati realizaciju dobijenih projekata i proizvodnih procesa, kao i za planiranje naših budućih potreba u vezi novih projekata” rekla je Sabina Sobočan, direktorka i suvlasnica kompanije Varis Lendava.

Varis zapošljava 250 ljudi te su specijalizovani za proizvodnju gotovih kupatila, a po veličini poslovanja se ubrajaju među prva tri najveća proizvođača u Europi. Među njihovim kupcima nalaze se prestižni lanci hotela poput Sheraton, Motel One, Holiday Inn Express, Inter City, Hilton, Ibis… U 2020. Varis planira povećati prihode na 30 miliona evra, a u knjizi narudžbi čeka preko 4.500 novih projekata. 

undefined

Digitalizacija praćenja aktivnosti u proizvodnji nam pomaže da povećamo produktivnost, najviše kroz optimizaciju proizvodnog procesa” — Sabina Sobočan. 

Izuzetno agilni pri ispunjavanju narudžbi 

Kako radimo u građevinskom sektoru, moramo biti prilagodljivi zbog različitih neplaniranih događaja. Zato je planiranje i optimizacija proizvodnog procesa te unutar toga i planiranje potrebnih ljudskih resursa, od izuzetne važnosti. Nakon potpisa ugovora i dogovora o vremenskom planu, često se isti menja zbog različitih faktora koji utiču na projekt. U poslednje vreme kupci potpisuju ugovor više od godinu unapred, kako bi osigurali saradnju sa Varisom, kvalitetnim i sigurnim dobavljačem gotovih kupatila. Za nas to znači da vremenski plan moramo često prilagođavati našim kapacitetima, pri čemu smo veoma agilni. Manevarski prostor pri planiranju, koji imamo na volju, nije velik i moramo ga maksimalno dobro iskoristiti. Realizacija često zavisi o zauzetosti naših kapaciteta, rokova dobave i dostupnosti materijala i zaposlenih.” — tako izazove pri upravljanju radnim vremenom zaposlenih opisuje Sabina Sobočan, direktorka kompanije Varis. 

Na kraju dodaje da imaju namjeru dodatno digitalizovati praćenje radnih procesa u proizvodnji. Ističe da time žele povećati produktivnost te unaprediti proizvodni proces. 

Rast plata i više pažnje na upravljanje radnim vremenom 

Zbog blizine Austrije, morali smo plate održati konkurentnim kako bi zadržali naše radnike. U poslednjih godinu dana troškovi rada su rasli za približno 20 %. Istovremeno smo se fokusirali i na upravljanje radnim vremenom zaposlenih, sa ciljem postizanja veće produktivnosti” govori Štefan Pavlinjek, direktor i suvlasnik kompanije Roto.

Roto je multinacionalna firma, sastavljena od 13 kompanija, od toga šest proizvodnih — u Murskoj Soboti, Slovenija, u Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji. Imaju veoma širok proizvodni program te proizvode više od 2.000 različitih proizvoda za bašte, poljoprivredu, sport, ekologiju i građevinarstvo. Roto je četvrti najveći proizvođač proizvoda od plastike sa tehnologijom rotomodeliranja te rade za kompanije kao što su KTM, Honda, proizvođače traktora i radnih vozila. Grupa ima preko 500 zaposlenih, od toga 300 u Sloveniji. 

undefined

“Za godinu dana plate smo povećali za 20 %, a istovremeno smo radili i na boljem upravljanju radnim vremenom zaposlenih”, rekao je Štefan Pavlinjek, direktor kompanije Roto. 

Bolja organizacija rada 

Plate smo povećali da bi ostali konkurentni, ali smo zato bili prisiljeni naš rad i aktivnosti bolje organizovati. To znači da bi zadržali našu uspešnost, kako bi pokrili viši trošak rada, morali smo ostvariti bolji rezultat našeg rada. Poslujemo na globalnom tržištu, gde su troškovi materijala, sirovina i energije za sve manje više jednaki. Istovremeno, u poređenju sa zapadnom konkurencijom, ostvarujemo niže cene naših proizvoda i do +10 %. Da bi ostvarili uspešan rezultat na kraju godine, moramo biti jako inovativni, da bi stvorili razliku i dobili nove poslove. Vreme koje naši zaposelni namenjuju pojedinim aktivnostima ima veliki uticaj na našu konkurentnost.

Kako im pri postizanju više konkurentnosti pomaže upravljanje radnim vremenom zaposlenih?

Naši zaposleni rade po načelu da su samostalni preduzetnici. To znači, da su svi u proizvodnji plaćeni po broju proizvedenih proizvoda ili na kilogram materijala. Zaposleni u komercijali su plaćeni po prodaji koju ostvare, radnici u skladištu od količine robe koja je prošla kroz skladište, vozači na kilometar i tako dalje. Naš zadatak je da im kroz optimizaciju procesa osiguramo da je njihovo radno vreme dobro iskorišteno te da im je učinak što viši. Ako radnik ostvari dobru zaradu za sebe, od toga ima korist i vlasnik”, govori Štefan Pavlinjek

Radno vreme zaposlenih prate po različitim segmentima 

Rad naše kompanije podeljen je u tri segmenta, industrija, terenski radnici i administracija. Po tim segmentima delimo i radne sate, a za praćenje radnog vremena koristimo rešenje Špice International.” govori Snežana Bokan Kuprivec, voditeljka kadrovske, pravne i administrativne službe u kompaniji Cleangrad.

Cleangrad proizvodi certifikovane čiste prostore, što znači da su kompanija koja iz aluminijuma proizvodi panele, prozore, vrata te ih ugrađuju. Prostori moraju biti prilagođeni potrebama korisnika, kako bi imali malu mogućnost da se na njima skuplja prašina, razvijaju bakterije ili virusi. Svake godine spremaju oko 130 projekata za kupce kao što su Pfizer, Novartis-Alcon, GSK, Schering-Plough, Octapharma, Novartis, Johnson & Johnson, Merck Sharp & Dohme i drugi. Proizvodnji su u poslednje vreme dodali novu uslugu, pripremu i održavanje čistih prostora. Cleangrad ima 130 zaposlenih, od toga u proizvodnji 35, a na terenu 60. 

Radno vreme prate po radnim nalozima 

Svaki uposlenik preko sistema za evidenciju registruje svoje radno vreme, u kancelariji ili na terenu. Svakom voditelju na terenu smo osigurali tablet, preko kojeg ima mogućnost unosa i praćenja radnih naloga te u njih unosimo i radno vreme uposlenih. Isto tako, voditelji u proizvodnji prate koliko vremena su uposlenici radili na određenom projektu” rekla je Snežana Bokan Kuprivec.

Zbog takvog načina praćenja radnog vremena, Cleangrad ima mogućnost da pri pripremi ponuda realno oceni koliko je rada i radnog vremena potrebno za određeni projekat. “Realne ocene su dovele do kvalitetnijih ponuda koje spremamo, što nam je pri prodaji jako važno” istakla je Bokan Kuprivec. Dodaje da takvo praćenje radnog vremena unosi red pri njihovom radu te pomaže pri unapređenju procesa. 

Upravljanje radnim vremenom može imati veliki uticaj na poslovanje 

Vreme je osnovni deo formule za produktivnost. Produktivnost možemo izračunati kao rezultat podeljen sa vremenom utrošenim na taj rezultat. U vreme kada poslujemo u globalnom okruženju, konkurišemo sa kompanijama iz celoga sveta je jasno da gornji deo formule nije moguće tako brzo povećati. A da bi rezultat ostao stabilan, najviše možemo napraviti u donjem delu formule — pri vremenu kojeg namenjujemo našim rezultatima”, tako našu konkurentnost na globalnom tržištu vidi Tone Stanovnik, direktor kompanije Špica International

undefined

U budućnosti, kompanije moraju intenzivno razmišljati kako rezultat postići u što kraćem vremenu i povećati svoju produktivnost. 

Špica International je jedna od većih i uspešnijih slovenskih IT kompanija, koja se već 30 godina bavi upravljanjem lanca nabavke i rešenjima za upravljanje ljudskih resursa i radnog vremena uposlenih. Na taj način omogućavaju tačnu i automatizovanu evidenciju, koja radi na tradicionalni način ali i uz moderne mobilne tehnologije. Aplikacija deluje i u oblaku, na Microsoft AZURE platformi te obračunava radno vreme, raspoređuje sate po projektima i aktivnostima…

Zajedno sa Microsoftom krajem 3. meseca organizuju događaj koji će govoriti o izazovima podizanja produktivnosti kroz bolje upravljanje radnim vremenom. Na događaju će predstaviti alate i pristupe za podizanje radne produktivnosti, uspešne primere kompanija i pogledati zakonodavne i poslovne vidike upravljanja radnim vremenom. 

Do jednakog rezultata u kraćem vremenu 

Tone Stanovnik govori da digitalna promena može okrenuti poslovni model kompanije, koja jednak ili bolji rezultat može postići u mnogo kraćem vremenskom periodu. U budućnosti kompanije moraju intenzivno razmišljati, kako da svoje rezultate postignu u kraćem vremenu, tj. da podignu svoju produktivnost. Istovremeno, fokus mora biti na ljudima/zaposlenima, koji ne smeju biti preopterećeni kako bi bili uspešni na poslu, zadovoljni i zdravi. 

Dodaje da kroz praćenje radnog vremena zaposlenih po segmentima ili aktivnostima, kompanija može lakše utvrditi koja područja imaju prostor za napredak, koliko imaju praznog hoda koji se može bolje iskoristiti. Sa boljim planiranjem možete napraviti puno bolje rezultate i unaprediti rad vaših kolega. Špica International zajedno sa Microsoftom, 31.3.2020., organizuje webinar na temu povećanja produktivnosti kroz bolje upravljanje radnim vremenom, gde će predstaviti alate u oblaku za time management, uspešne primere u regiji i pregled zakonodavnih i poslovnih vidika upravljanja radnim vremenom. Više informacija o besplatnom događaju imate ovdje - https://www.spica.rs/vesti/produktivnost-u-industriji-4-0