Choose languageLanguage
Blog

Što sve jesu osnovna sredstva?

Što sve jesu osnovna sredstva?
Datum
18/06/2020

Na razne se načine osnovna sredstva mogu klasificirati, ali kako bismo pojednostavili ovaj tekst najjednostavnije je reći da je osnovna podjela prema – strukturi i funkciji.

Koje su osnovne značajke osnovnih sredstava?

Kako bi osnovno sredstvo bilo klasificirano kao osnovno sredstvo ono treba:

 • biti korišteno u svakodnevnom poslovanju i to u dužem vremenskom periodu,
 • dok se koristi ne smije mijenjati svoju formu,
 • postepeno se trošiti,
 • podlijegati obračunu amortizacije kojom se mjeri postupno trošenje osnovnih sredstava,
 • biti stečeno kupovinom, razmjenom, poklanjanjem ili mora biti napravljeno u vlastitoj izvedbi.

Podjela osnovnih sredstava

Iz vidika funkcije osnovna sredstva se dijele na:

 • na osnovna sredstva u pripremi,
 • osnovna sredstva u upotrebi i
 • osnovna sredstva izvan upotrebe.

S aspekta predmetne strukture postoje: materijalna, nematerijalna i osnovna sredstva u obliku novca ili potraživanja.

Oblici dugotrajne nematerijalne imovine su:

 • koncesije,
 • patenti,
 • licence,
 • software,
 • zaštitni znakovi,
 • goodwill,
 • slična imovinska prava koja čine nematerijalna osnovna sredstva.

Više informacija o osnovnim sredstvima i kako osnovna sredstva pratitiOsnovna sredstva u materijalnom obliku se mogu podijeliti na:

 • prirodna bogastva:
  • zemljišta i šume, dio imovine koja ne podliježe obračunu amortizacije. 
 • sredstva za rad:
  • najveća i najznačajnija grupa osnovnih sredstava,
  • obuhvaćaju građevinske objekte, postrojenja i opremu (strojevi, alati, pogonski, skladišni i uredski inventar, namještaj, transportna sredstva), te višegodišnje nasade i osnovno stado.

Rashodovanje i otpis

Nakon što prođe određeni vremenski period osnovna se sredstva otuđuju ili povlače iz upotrebe. Rashodovanje osnovnih sredstava dogodi se kada su sredstva dotrajala. Obvezno je obavijestiti nadležnu poreznu upravu o namjeri uništenja osnovnog sredstva s pozivom djelatniku porezne uprave da nazoči uništenju ili odvozu na otpad osnovnog sredstva.

Naknadni troškovi

U vremenu korištenja osnovnog sredstva mogu se pojaviti naknadni troškovi. Ukoliko se naknadnim troškovima za osnovno sredstvo produžuje vijek upotrebe ili se postiže poboljšanje upotrebne vrijednosti, takav izdatak imat će obilježje dodatnog ulaganja i povećat će vrijednost osnovnog sredstva.

Imate li pitanja o popisu osnovnih sredstava?