Choose languageLanguage
Blog

Događaj: Povećanje produktivnosti započinje upravljanjem radnog vremena

Događaj: Povećanje produktivnosti započinje upravljanjem radnog vremena

Na događaju ćemo predstaviti alate za poboljšanje produktivnosti rada, slušati priče o uspehu i razgovarati o zakonodavnim i poslovnim aspektima upravljanja vremenom.


Po definiciji, produktivnost rada = rezultat / vreme, to jest rezultat koji se postiže u određenom vremenskom okviru.

Dakle, vreme igra glavnu ulogu i pitanje je, da li imate sakrivene rezerve u svom poslovanju za upravljanje vremenom? 

  • Na primer, da li ste već automatizovali obračun plata, ili se polovina računovodstvenog i kadrovskog tima bavi platama? 
  • Planirate i raspoređujete sate i radne obaveze sa Excelom? 
  • Potvrđujete li svoje putne naloge ručno? 
  • I poslednje, ali ne najmanje bitno, imate puno prekovremenog rada, a vaš rad nije završen na vreme? 

Ako je vaš odgovor na bilo koje od gore navedenih pitanja pozitivan, dobar ste kandidat za:

Događaj: Povećanje produktivnosti započinje boljim upravljanjem radnog vremena

  • 27. marta 2020, 10:00 - 13:00
  • ICT Hub u Beogradu


Agenda događaja:

undefined


Događaj je namenjen predstavnicima srednjih i većih kompanija koje interesuju produktivnost i  žele poboljšati pokazatelje produktivnosti rada, upravljaju zaposlene, interesuju se za nove tehnologije i poslovne modele koje nude Azure Cloud rešenja. 

Događaj se organizuje zajedno sa partnerom Microsoft Srbija.


Registracija na događaj