Choose languageLanguage
Brošura

Android Time Terminal

31/01/2020
Preuzmite dokument
Android  Time Terminal

Terminal Famoco MATT (Mobile Android Time Terminal) je prenosni Android terminal za registraciju radnog vremena koji očitava fizičke kredencijale zaposlenih putem NFC tehnologije. Posebno je pogodan na privremenim lokacijama gde je potrebna evidencija ili na lokacijama sa malim brojem zaposlenih.