Choose languageLanguage
Brošura

Modul za automatizaciju obračuna zarada - PIF

31/01/2020
Preuzmite dokument
Modul za automatizaciju obračuna zarada - PIF

Payroll Integration Framework (PIF) je modul Time&Space sistema koji omogućava automatizaciju pripreme i prenosa podataka za obračun zarada. Automatskim obračunom sati i pripremom podataka za obračun zarada smanjuje se vreme potrebno odeljenjima ljudskih resursa i računovodstva za obradu zarada i minimalizuje mogućnost grešaka koje nastaju ručnim unosom podataka.